بیقراری

بی تو حتی باران هم بوی تشنگی می دهد

گاهی لال می شود آدم حرف دارد ؛ ولی کلمه ندارد

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

آهای ایوب کجایی ؟ تا برایت از صبر بگویم

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

چه معنى دارد زندگی وقتى که هیچ اتفاقى
من و تو را سر راه هم قرار نمى دهد !

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

معجزه‌ها با باد رفته‌اند و چشمانی که چشم مرا گرفت
همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند و پشت پنجره چقدر نیامد آن‌که قرار بود

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

ذهنم فلج میشود  وقتی میخوانمت
و تو نمیگویی جانم ؟

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست
اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست
مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود
تو هیچ کجا نیستی

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

یافتن دوستان خوب سخت است سخت تر از آن ترک آنهاست فراموش کردنشان غیر ممکن است

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

روحم میخواهد برود یک گوشه بنشیند ،
پشتش را بکند به دنیا ،
پاهایش را بغل کند و بلند بگوید :
من دیگر بازی نمیکنم . . .

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

سخت است در خوش گذرانی هایت هم افکارت آزارت دهند،
و طعم زهر مار به خود بگیرد لحظات شادت . . .

پناهگاه من آغوش گرم توست ، که پر است از نداشته هاى زندگیم ...

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

حکایت مخاطب خاص و ما حکایت برکه است و ماه ، دور از هم و در دل هم !

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

از این میعادگاه تکراری خسته ام ...
بیا اینبار جای دیگری قرار بگذاریم ، برای با هم بودن !
جایی جز “خیالم”

اس ام اس های بی قراری و دلتنگی

دیگر حالی نمی ماند وقتی گذشته ات با آینده تبانی کرده باشد …
مسیج زیبا بیقراریصفحه های تقویم مرا یاد گذر زمان می اندازند !
نمیدانم ، پس کی زندگی شروع می شود . . ؟