دلتنگی

 

بهار و این همه دلتنگی ؟ نه
شاید فرشته ای فصلها را به اشتباه ورق زده باشد
 
 
پیش چشمت خطاست شعر قشنگ
چشمت از شعر من قشنگ تر است
من چه گویم که در پسند آید
دلم از این غروب هم تنگ تر است
 
اس ام اس دلتنگی
 
سه شاخه گل برات می فرستم
یکی از طرف خدا که نگهدارت باشه
دومی از طرف دلم که دوستت داره
و سومی از طرف چشامه که دلتنگ دیدارت شده
 
اس ام اس دلتنگی
 
از چه روست که دلتنگی
دلخوشی ها کم نیست
با چشمانی بازتر ببین
 
اس ام اس دلتنگی
 
می بوسیمت سه تایی
من و غم و تنهایی
امان از این جدایی
دلتنگتم خدایی
 
اس ام اس دلتنگی
 
منو ببخش که بی خبر
تو خلوتت پا میزارم
مقصرش دلتنگیه
من که گناهی ندارم
 
اس ام اس دلتنگی
 
بهار و این همه دلتنگی ؟ نه
شاید فرشته ای فصلها را به اشتباه ورق زده باشد
 
اس ام اس دلتنگی
 
پیش چشمت خطاست شعر قشنگ
چشمت از شعر من قشنگ تر است
من چه گویم که در پسند آید
دلم از این غروب هم تنگ تر است
 
اس ام اس دلتنگی
 
سه شاخه گل برات می فرستم
یکی از طرف خدا که نگهدارت باشه
دومی از طرف دلم که دوستت داره
و سومی از طرف چشامه که دلتنگ دیدارت شده
 
اس ام اس دلتنگی
 
از چه روست که دلتنگی
دلخوشی ها کم نیست
با چشمانی بازتر ببین
 
اس ام اس دلتنگی
 
می بوسیمت سه تایی
من و غم و تنهایی
امان از این جدایی
دلتنگتم خدایی
 
اس ام اس دلتنگی
 
منو ببخش که بی خبر
تو خلوتت پا میزارم
مقصرش دلتنگیه
من که گناهی ندارم
تو این دنیا تو این عالم
میون این همه آدم
ببین من دل به کی دادم
به اون کس که نمی خوادم
دلم شیشه دلش سنگه
واسه سنگش دلم تنگه