یک نفرم اما

دو نفر را نفس مى کشم

تو را دم

خودم را بازدم

من از این تکرار زنده ام...

اس ام اس های عاشقانه غمگین

 

بعضی‌ها خودشان

دلیل دوست داشتنشان می‌شوند،

آنهایی که می‌گویند؛

باهم راه برویم

باهم درستش می‌کنیم 

باهم کلا کیف دارد... 

 

اس ام اس های عاشقانه و زیبا, اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه 

 

ڪسےڪہ بے منت

واسہ رفتنت میذاره! 

و بہ فڪر خوشحال ڪردنتہ...

اگہ بہ زبون هم نیاره 

واقعا دوست داره....

 

اس ام اس های عاشقانه و زیبا, اس ام اس های عاشقانه

پیامک عاشقانه

 

قبل از اینکه با کسی واردِ رابطه بشید،

مطمئن شید که شما رو از روی درآوردنِ لجِ آدمِ قبلیِ زندگیش انتخاب نکرده باشه.

مُد شده گویا 

 

اس ام اس های عاشقانه و زیبا, اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه دلتنگی

 

مجنون با انگشت روی خاک مینوشت 

لیلی....لیلی....

پرسیدند چه میکنی؟!

 گفت؛چون میسر نیست مرا، کام او .

عشق بازی میکنم با نام او

 

اس ام اس های عاشقانه و زیبا, اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه جدید

 

زندگی مثل بازی حکمه

حتما لازم نیست 

دست خوبی داشته باشی

اگه #یار خوبی داشته باشی

با بدترین دست هم برنده ای

 

اس ام اس های عاشقانه و زیبا, اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه کوتاه

 

تو که باشى..

هـر روز 

«دوستت دارم» قشنگ‌ترین

تکرار مکررات عالم است!

تنها تکرار من، دوستت دارم

 

اس ام اس های عاشقانه و زیبا, اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه غمگین

 

مَستِ عـــشقم کُنجِ

 آغوشت خدایی می کنم  

تا تو لیـــلای  منی 

من پادشاهی می کنم

ناز کردم پیــش تو 

دیدم به جانت میخری

تا نفس دارم کنارت 

 جانسپاری می کنم

 

اس ام اس های عاشقانه و زیبا, اس ام اس های عاشقانه

 پیامک عاشقانه

 

کوتاه می‌شود

مسیرم به سمت خوشبختی

اگر پای تُ  در میان باشد ...

 

اس ام اس های عاشقانه و زیبا, اس ام اس های عاشقانه

جملات عاشقانه 

 

از تو چه پنهان 

گاهی برایم آنقدر خواستنی میشوی که 

شروع میکنم به شمارش تک تک ثانیه ها 

برای یک بار دیگر رسیدن به بوی تنت

 

اس ام اس های عاشقانه و زیبا, اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه و زیبا 

 

ز عشقت بند بندِ این

    دل دیوانه می لرزد. 

خرابم می کنی اما،

 خرابی با تو می ارزد.