برگردیم به زمان هاى قدیم

به ما تکنولوژى نیامده جانم

برایت نامه مینوسم!

از مبدأ معلوم، به مقصدِ نا معلوم

عزیزِ جانم؛ سلام!

کلام را کوتاه میکنم!

ملالى نیست جز دلتنگى هاى هر شب

و مرورِ تمامِ خاطراتى که

اى کاش از ذهنَت پاک نشده باشد!

همین!

دلتنگِ "تو"، "من"

اس ام اس دلتنگی جدید

 

جمعه ها

شرح دلم یک غزل

کوتاه است 

که ردیفش همه

"دلتنگ توام" می آید ...

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس عاشقانه

 

دلتنگ یکی شدن

 اصلا ربطی به

 آخرین زمانی که همدیگرو دیدید نداره

هروقت یه کاری انجام دادید و 

آرزو کردید

 کاش اونم بود،

یعنی دلتنگشی...

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

 اس ام اس دلتنگی عاشقانه 

 

مهربانم...

دلتنگ تو بودن چه احساس قشنگیست

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس دلتنگی و دوری

 

آدمهای هم فرکانس ، همدیگر را پیدا می کنند!

حتی از فاصله های دور

از انتهای افق‌های دور و نزدیک

انگار جایی نوشته باشند که اینها باید به هم برسند

یک روزی یک جایی ، با هم برخورد

می کنند  

آنوقت میشوند همدم؛ میشوند دوست

اصلا میشوند هم شکل

حرفهایشان میشود آرامش

خنده هایشان ، کلامشان می نشیند روی طاقچه دل هم

نباشند دلتنگ هم  میشوند

هی همدیگر را مرور می کنند ، و از هم خاطره می سازند

یادمان باشد حضور هیچکس اتفاقی نیست…

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس دلتنگی

 

همیشه یک نفر 

پشت شلوغی های خیالت هست،

که مدام دوستت دارد ؛

که مدام دلتنگ توست ....

و تو .......

مدام بی خبری ....!

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس دلتنگی عاشقانه جدید

 

وقتی دلتنگ باشی 

تمام آرامش یک ساحل را

هم به تو بدهند 

باز هم 

دل تو بارانیست 

خیس تراز دریا 

خراب تر از امواج

آدم چقدر زود پیر می شود

وقتی احساسش

اضافه تر از درک آدم هاست ...!

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس دلتنگی و دوری

 

آدم ها عوض نمیشوند

فقط دلتنگ میشوند

بر میگردند

و دوباره از نو با همان عادت ها دوستی می کنند...

آدم ها برمیگردند

نه برای اینکه قدر و قیمتت را فهمیده اند

برمیگردند

چون دیواری کوتاه تر از تو پیدا نکرده اند...

یادت باشد

دلخوش نکنی به این برگشتن ها

آدم ها عوض نمی شوند...!

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس دلتنگی و تنهایی

 

‌دلتنگ که باشی

حتی یه تشابه اسمی هم 

نابودت میکنه...

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس دلتنگی شدید

 

برای "آدمها"

چه آنها که برایت "عزیزترند"

چه آنها که فقط "دوستند" ..!!

خاطره های "خوب" بساز ..

آنقدر برایشان "خوب" باش

که اگر روزی هرچه بود "گذاشتی" و "رفتی" ....!!

در "کنج قلبشان" جایی برایت باشد ..

تا هرزگاهی بگویند: "کاش بود" ..!

هرزگاهی دست دراز کنند و بخواهند "باشی" !

هرزگاهی "دلتنگ" بودنت شوند ..

می دانم "سخت" است ...

ولی ...

تو "خوب باش".

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس عاشقانه

 

میگویند شب دو حرف دارد ، 

اما نمیدانند

 دلتنگ که باشی 

شب هزاران حرف دارد ...

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس دلتنگی

 

دلتنگ شده ام

نمیدانم ! شاید برای تو

یا شاید برای دیروزهایی که باتو گذشت

از ایـــــنجا

صدایت میـــــکنم !

تو از آنــــــجا بغلم کن !

دلــــم گرفــــته

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس دلتنگی جدید

 

از بزرگی پرسیدند :

عجیب‌ترین رفتار انسان چیست؟

پاسخ داد:

از کودکى خسته مى شود،

براى بزرگ شدن

عجله مى کند

و سپس دلتنگ 

دوران کودکى خود مى شود!

 

اس ام اس دلتنگی و عاشقانه, اس ام اس دلتنگی رسمی

اس ام اس دلتنگی

 

دلتنگی من تمام نمی‌شود. . .

همین که فکر کنم

من و تو ؛ 

دو نفریم. . . 

دلتنگ‌ تر می‌شوم برای تـو !