پیامک تیکه دار

پشته سر بعضیا نباید با کاسه آب بریزی ، باید سیفون رو بکشیاگر با کسی نیستم خوشحال نباش ، وقتی تنها ماندم یعنی هنوز تو را نبخشیده ام


اس ام اس تیکه دار جدید 
همیشه چوب سوختنی نیست ، خوردنی هم هست
ما گاهی چوب سادگیمون رو میخوریم


اس ام اس تیکه دار جدید 
آدامسمو با اون همه شیک بودنش بعد نیم ساعت زیر کفشم له میکنم تو که جای خود داری


اس ام اس تیکه دار جدید 
بعضی ها فکر میکنن شاخی هستن برا خودشون ؛ عزیزم تو موی زایدی ، باید بری تو سطل زباله


اس ام اس تیکه دار جدید 
آدم سخت گیری نیستم اما آدم سخت گیر میاد


اس ام اس تیکه دار جدید 
تنها ترسم از اون دنیا اینه که مردم اینجا هم میان اونجا


اس ام اس تیکه دار جدید 
تحقیرت هم کنم کافی نیست ، تفریقت میکنم از تمام زندگی ام


اس ام اس تیکه دار جدید 
دلگیر نباش
تقصیر از خودت بود
دسته کلید علاقه که گم شد، باید عوض میکردی قفل تمام آرزوها را!


اس ام اس تیکه دار جدید 
مغرور احساسم شدی، گذشتی از رو گریه هام
لعنت به لحظه هایی که، تو همه چی بودی برام


اس ام اس تیکه دار جدید 
چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن که اگر چیزی رو به روشون نمیاری
“از سادگی نیست”
شاید دیگه اونقدر واست مهم نیستن که روشون حساس باشی!!!


اس ام اس تیکه دار جدید 
وقتی دیر رسیدم و با دیگری دیدمت
فهمیدم که گاهی
هرگز نرسیدن بهتر از دیر رسیدن است


اس ام اس تیکه دار جدید 
من چرک نویس احساسات تو نیستم!
“دوستت دارم” هایت را جای دیگری تمرین کن!


اس ام اس تیکه دار جدید 
چه ساده بودم که گمان میکردم به دورم می گردند
کسانی که دورم میزدند


اس ام اس تیکه دار جدید 
آدم ها تنها که نباشند، می روند
تنها که می شوند، برمی گردند
وقتی که برگشتند تنها لایق یک جمله اند : “هِررررری”


اس ام اس تیکه دار جدید 
هی ( ر ا ه ) آمدم با تو
هی (ه ا ر ) شدی با من


اس ام اس تیکه دار جدید 
مشکل اینجاست که ما از هر کرمی، انتظار پروانه شدن داریم!


اس ام اس تیکه دار جدید 
آدم مرد باشه و از تو آشغالها نون دربیاره
تا اینکه آشغال باشه و از نامردی نون دربیاره…